طلا فروشی دهقانی یزدی

مسئولان صنفی درحمایت از همکاران قاطع نبوده اند
نویسنده : محمد رضا دهقانی یزدی - ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
 

Imageطلا نیوز : برخی ازمسئولان صنف درخصوص اعتراض به قانون مالیات برارزش افزوده از قاطعیت لازم برخوردارنبوده اند و ازاعضا حمایتی به عمل نیاورده اند.

عباد محمد ولی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طلا وجواهرتهران ضمن اعلام مطلب فوق گفت : سکوت برخی افراد درخصوص قانون مالیات برارزش افزوده به صنف آسیب زد وسبب شد تا اعتراض صنفی ساده ایشان اعتصاب تعبیرشود .


وی افزود : حمایت ازخواست های اعضا یکی از مهمترین وظیفه نهادهایی است که جهت حمایت از صنف ایجاد شده اند وقصور از آن تنها سبب بی اعتمادی اعضا به ایشان خواهد شد .
محمد ولی درخصوص اقدامات انجام گرفته درانجمن صنفی کارفرمایان جهت اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده گفت : طرحی کارشناسی شده از سوی انجمن فراهم شده که چهارشنبه این هفته به مجلس اعطا خواهد شد همچنین تلاش می کنیم تا جلسه ای باحضور مسئولان وکارشناسان صنف برگزارکنیم.


وی افزود : طلاوجواهر صنفی است که ویژگی های خود رادارد و مسلما برای بهبود و توسعه این صنعت لازم است جهت تصویب هر قانون جدید با اعضای آن مشورت شود درغیر این صورت هم تولید کننده و هم مصرف کننده زیان خواهند کرد .


محمد ولی درخاتمه خواستار مشارکت اعضای صنف درطرح های جدید انجمن شد وگفت : حضور هریک از اعضا واظهار نظر ایشان سبب بهبود صنف خواهد شد وکمک می کند تا بتوانیم این صنعت راهر چه سریعتر توسعه دهیم .

 وی افزود : این صنعت متعلق به همه ماست ولازم است تمامی تلاش خود راجهت پیشرفت آن به عمل آوریم تا به جایگاه حقیقی خویش دست یابد

منبع